Hvad er en litterær oplevelse?

Projekt Litterære Lydspor i Byen startede med, at vi spurgte hinanden: Hvad skal der overhovedet til, før noget kan kaldes en litterær oplevelse?

De egenskaber ville vi overføre til de lydspor, som vi planlagde at lave i Lyngby og Albertslund. Men ikke uden at de gav mening for bibliotekets brugere og ikke-brugere.

Derfor startede vi med helt simple prototyper på lydspor på en fælles workshop i Lyngby i foråret 2016.

I løbet af et par timer øvede vi os i at interviewe lokale folk på gaden, i at læse litterære tekster op i byrummet  – og i at finde litteratur, som matchede bylivets persongalleri og skjulte hverdagsfortællinger.

Vi ville nemlig undersøge, om vi kunne bruge lydsporene til at sætte biblioteket og litteraturen i spil på nye måder. Og skabe nye fællesskaber omkring biblioteket.

Alle lydspor blev alle lagt ud i byrummet på app’en RECHO.

Senere fulgte flere protyper. Bl.a. en lydinstallation i kælderen på Lyngby Bibliotek.

FAKTA

Projekt Litterære Lydspor i Byen er skabt af Albertslund & Lyngby-Taarbæk bibliotek i samarbejde med filmlydstudiet CosmoTone.

Projektet er støttet af Kulturministeriets udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Litterære Lydspor i Byen er et udviklingsprojekt skabt af Albertslund Bibliotek & Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og filmlydstudiet CosmoTone. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Slots- og Kulturstyrelsen. Webdesign // Tine Møller-Iversen ©2017