BOOKTALKS //
Hvordan lyder din roman?

Hvordan ville din læseoplevelse lyde, hvis den var en film?  

I efteråret og vinteren 2016 arbejdede vi sammen med 5. klasse fra Lyngby Private Skole.

Klassens dansklærer og børnebibliotekaren fra Lyngby Stadsbibliotek skulle i gang med at lave et Booktalk-forløb med eleverne. Det forløb koblede vi os på.

Vi startede med at lege lyd-lege for at mærke, hvordan forskellige lyde føles.

Herefter fortalte filmlyddesigner Bobby Hess om, hvordan man arbejder med lyd til film med udgangspunkt i julekalenderen “Juleønsket”.

Til sidst legede vi med oplæsning af tekst, lydoptagelse og filmlydeffekter på Ipad. Bestræbelserne forvandlede sig til korte lydspor, som hver elev præsenterede for klassen to og to, sammen med deres booktalks.

Målet var, at hver elev skulle opleve deres bog som en ‘indre film’ med et filmlydspor, som de selv skulle designe.

FAKTA

“Booktalks” er et undervisnings-koncept som vi har lånt af Roskilde bibliotek. Forløbet åbner op for den subjektive læseoplevelse og bygger bro til biblioteket.

Det sker ved eleverne inspirerer hinanden ved at fortælle om kvaliteterne ved deres læseoplevelse. Og bruger biblioteket til at låne bøger til deres kammerater.

 

 

Litterære Lydspor i Byen er et udviklingsprojekt skabt af Albertslund Bibliotek & Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og filmlydstudiet CosmoTone. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Slots- og Kulturstyrelsen. Webdesign // Tine Møller-Iversen ©2017